Category Archives: กิจกรรมปี 2560

นิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

ร่วมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ (หนองจอก)

ร่วมประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ (หนองจอก)ใน นิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4