เชิญร่วมงานกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมออกหน่วย โรงเรียน สุเหร่าคลองสิบเอ็ด